Mięso

Mocne fundamenty europejskiej branży mięsnej znajdują swoje odzwierciedlenie w wysokich standardach produkcji mięsa i jego przetworów. Ich podstawą są wysokie normy dobrostanu hodowanych zwierząt. Mają one swe źródło w wielowiekowej tradycji rolnej i kulturze europejskiej, w której zwierzęta gospodarskie od zawsze towarzyszyły człowiekowi. Wspólnota Europejska już w 1974 r. wprowadziła pierwsze zapisy prawne dotyczące dobrostanu zwierząt hodowlanych. Wówczas odnosiły się one do warunków uboju. Dzisiaj unijne przepisy w zakresie dobrostanu gwarantują troskę o zwierzęta na każdym etapie ich hodowli.

Naturalny wzrost zwierząt w europejskiej hodowli stanowi podstawę dla produkcji europejskiej wieprzowiny i wołowiny. Zakaz używania hormonów i stymulatorów wzrostu jest wyrazem najwyższej dbałości o bezpieczeństwo i jakość europejskiego mięsa.