Aktualności

Misja wyjazdowa do Stanów Zjednoczonych i Kanady za nami!

Misja wyjazdowa do Stanów Zjednoczonych i Kanady za nami!

W dniach 31 marca – 6 kwietnia 2019 r. odbyła się misja wyjazdowa do Stanów Zjednoczonych i Kanady europejskich eksporterów i profesjonalistów branży mięsnej z Polski. W trakcie pobytu w Ameryce Północnej członkowie europejskiej delegacji mieli okazję do spotkań z przedstawicielami amerykańskiej i kanadyjskiej branży mięsnej oraz przedstawicielami instytucji publicznych i gospodarczych.

W Kanadzie delegacja odwiedziła Międzynarodowe targi spożywcze Grocery & Specialty Food West w Vancouver. W trakcie 2 dni targowych oraz poza nimi, europejska delegacja odbyła kilkanaście spotkań biznesowych z importerami, dystrybutorami oraz przedstawicielami sieci sprzedaży z Kanady. Program pobytu obejmował również wizytę w jednej z najstarszych hal targowych w Vancouver, w której znajdują się popularne punkty sprzedaży z bogatym asortymentem mięsa i przetworów, w tym produktów importowanych z Europy.  Dzięki temu członkowie delegacji mogli zapoznać się z aktualną ofertą oraz oczekiwaniami kanadyjskich odbiorców.

Druga część misji to wizyta w Stanach Zjednoczonych i pobyt w Los Angeles w Kalifornii, gdzie 3 kwietnia odbyły się warsztaty pt. „Wysoka jakość europejskiego mięsa – tradycja i pasja” zorganizowane we współpracy z Zagranicznym Biurem Handlowym Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Spotkanie poświęcone było walorom europejskiego mięsa oraz wymaganiom formalnym i prawnym eksportu na rynek Stanów Zjednoczonych. Wspomniane aspekty zostały omówione przez przedstawicieli amerykańskich instytucji państwowych i gospodarczych oraz przedstawicieli – członków  europejskiej delegacji.

Otwarcia spotkania dokonał Wiesław Różański, Prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI) - organizacji inicjującej kampanię pt. „Mięso o europejskiej jakości”.

Ponadto ze strony europejskiej głos zabrała również Agnieszka Różańska, Dyrektor Zarządzająca UPEMI, a prezentację pt. „Europejski system produkcji wieprzowiny, wołowiny  oraz wędlin – bezpieczeństwo i jakość” wygłosiła ekspert, Ewa Rak. Natomiast przemówienie dotyczące polsko-amerykańskich relacji handlowych wygłosiła Karolina Zatorska, kierownik Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji  i Handlu w Los Angeles. Wśród amerykańskich prelegentów znaleźli się Stephen Cheung, Prezes oddziału Los Angeles Światowego Centrum Handlu, Christine Peterson, Dyrektor Wydziału Handlu Międzynarodowego i Inwestycji w Ratuszu Los Angeles. Ponadto prawnik George Salmas omówił uwarunkowania prawne międzynarodowego obrotu mięsem, a Paul Naccachian – wykładowca akademicki i ekspert FDA poruszył kwestie amerykańskich regulacji dotyczących importu mięsa.

W warsztatach wzięli udział importerzy, dystrybutorzy, przedstawiciele organizacji branżowych oraz eksperci w dziedzinie uwarunkowań eksportowo-importowych. Oprócz możliwości wysłuchania tematycznych prelekcji, licznie zgromadzeni uczestnicy mieli niepowtarzalną okazję do wymiany doświadczeń oraz omówienia warunków współpracy w trakcie bezpośrednich spotkań pomiędzy członkami europejskiej delegacji a amerykańskimi importerami i przedstawicielami sieci sprzedaży.

W dalszej części pobytu w Los Angeles, uczestnicy misji spotkali się z Carlosem J. Valderramą, Prezesem Chamber of Commerce Los Angeles, który w niezwykle ciekawy sposób przestawił zasady funkcjonowania Izby oraz warunki wymiany handlowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a poszczególnymi regionami świata. Spotkanie otworzyło również możliwość na poruszenie nurtujących kwestii oraz omówienie możliwości i szans współpracy handlowej pomiędzy Polską a stanem Kalifornia.

Praktycznym uzupełnieniem programu pobytu w Stanach Zjednoczonych były wizyty w sklepach oraz  sieciach sprzedaży połączone ze spotkaniami z przedstawicielami tych punktów. Europejska delegacja spotkała się z kierownictwem sieciowego supermarketu oferującego żywność premium, a także odwiedziła najstarszą halę targową w LA. Spotkania połączone były z prezentacją sklepów, stanowisk sprzedażowych, a także omówieniem aktualnego asortymentu w ramach ekspozycji towaru, opakowań i technik sprzedażowych. Pobyt eksporterów i profesjonalistów z branży mięsnej w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie był znakomitym początkiem do budowania długofalowych relacji biznesowych pomiędzy Ameryką Północną a krajami Unii Europejskiej.