Wieprzowina

Mięsność polskiej wieprzowiny wzrosła z 43% na początku lat 90. do 57%. Polska wieprzowina jest ceniona na świecie dzięki wysokim standardom produkcji i ścisłemu nadzorowi na każdym etapie – od hodowli, przez ubój, po przechowywanie. Standardy te obejmują zgodność z normami UE w zakresie higieny, dobrostanu zwierząt, śledzenia i identyfikacji zwierząt oraz kontroli leków weterynaryjnych, co zapewnia wysoką jakość i bezpieczeństwo mięsa, a także wyjątkowy smak.

Świadomość, odpowiedzialność i troska są kluczowymi wartościami, które kierują produkcją polskiej wieprzowiny. Działalność opiera się na ścisłym przestrzeganiu norm i standardów dotyczących dobrostanu zwierząt, zdrowia publicznego oraz ochrony środowiska, Z uwagi na fakt, że Polska od 2004 roku jest członkiem UE podlega również unijnym normom Dobrych Praktyk w Rolnictwie (GAP), które stanowią kompleksowy zestaw wytycznych i standardów. Wdrażanie tych praktyk ma na celu promowanie bezpiecznej, zrównoważonej i odpowiedzialnej produkcji rolniczej.

Polscy producenci przestrzegają wytycznych dotyczących hodowli zwierząt mających na celu zapewnienie ich dobrostanu, zdrowia oraz jakości produktów mięsnych.

  • Dbają o dobrostan zwierząt – zapewniając odpowiednie warunki bytowe, żywieniowe i opieki weterynaryjnej zwierzętom hodowlanym.
  • Unikają cierpienia zwierząt – hodowcy minimalizują stres i cierpienie zwierząt, zarówno podczas ich hodowli, jak i transportu oraz uboju.
  • Kontrolują bezpieczeństwo żywności – regulując stosowanie leków weterynaryjnych czy składu pasz.
  • Minimalizują wpływ hodowli na środowisko naturalne.
  • Zapewniają identyfikację hodowli – dostarczając pełną dokumentację każdego zwierzęcia, umożliwiając tym samym śledzenie jego historii od urodzenia do uboju.

Tworzenie wysokiej jakości wieprzowiny wymaga uwzględnienia całego łańcucha produkcji – począwszy od hodowli zwierząt, poprzez procesy uboju i przetwarzania, aż do dystrybucji i sprzedaży końcowej. Jakość zapewniają rygorystyczne kontrole sanitarno-weterynaryjne oraz przestrzeganie standardów higieny w każdym etapie produkcji. Dodatkowo kluczową rolę odgrywa odpowiednie żywienie i opieka nad zwierzętami, które wpływają na smak, teksturę i wartość odżywczą końcowego produktu dla konsumentów. Dlatego też kompleksowe podejście do zarządzania jakością w całym łańcuchu dostaw jest kluczowe dla osiągnięcia zaufania klientów i utrzymania konkurencyjności na rynku wieprzowiny.