Zarządzanie jakością

Gwarancja najwyższych standardów bezpieczeństwa i jakości mięsa wymaga zastosowania kompleksowego systemu kontroli w całym procesie produkcji. Obejmuje on zarówno obowiązkowe, jak i dobrowolne standardy zarządzania jakością, które integruje z nowoczesnymi procedurami zarządzania produkcją. To kluczowy element w całym łańcuchu dostaw, gdyż przekłada się na bezpieczeństwo żywności i poziom zaufania konsumentów do produktu.

Zarządzanie jakością skupia się na kontrolowaniu konkretnych działań i procesów w produkcji mięsa, takich jak kontrole jakości surowców, analiza procesów produkcyjnych czy testy jakościowe produktów końcowych. Obejmuje również monitorowanie i korygowanie bieżących działań w celu zapewnienia zgodności z ustalonymi standardami. W Polsce, jak również w całej Unii Europejskiej istnieją szczegółowe przepisy regulujące każdy aspekt produkcji mięsa.

W ujęciu praktycznym system zarządzania jakością w przypadku produkcji mięsa w Polsce związany jest z mierzalnymi wskaźnikami, takimi jak Dobre Praktyki Rolnicze (GAP), Dobre Praktyki Produkcyjne (GMP), Dobre Praktyki Higieniczne (GHP) oraz system Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punkty Kontroli (HACCP), które są kluczowe dla zapewnienia wysokiej jakości i bezpieczeństwa żywności.

  • GAP skupia się na praktykach stosowanych w produkcji rolniczej, zapewniając odpowiednie zarządzanie glebą, wodą i środkami ochrony roślin;
  • GMP dotyczy praktyk produkcyjnych, takich jak higiena personelu czy czystość urządzeń i ma na celu zapewnienie higienicznego procesu produkcji;
  • GHP koncentruje się na higienie w całym łańcuchu produkcji żywności m.in. przez zapewnienie czystości i dezynfekcję urządzeń;
  • HACCP skupia się na identyfikacji, ocenie i kontroli wielu czynników ryzyka związanych z produkcją żywności, w tym identyfikacji krytycznych punktów kontrolnych w procesie produkcyjnym.

Wszystkie te praktyki mają na celu zapobieganie zagrożeniom i zapewnienie, że żywność jest produkowana w sposób bezpieczny i zgodny z wysokimi standardami jakości.