Od pola do stołu

Koncepcja „Od pola do stołu” ma swoje korzenie głównie w polskich strategiach dotyczących bezpieczeństwa żywności, zrównoważonego rolnictwa oraz promocji zdrowego odżywiania. Jest to idea wspierana przez programy i polityki Polski, które mają na celu zapewnienie wysokiej jakości, świeżości i bezpieczeństwa żywności od samego początku produkcji aż do momentu dostarczenia na stół konsumenta. Idea ma na celu kontrolę jakości i bezpieczeństwa żywności na każdym etapie produkcji oraz edukację konsumentów w zakresie świadomego wyboru i konsumpcji produktów spożywczych. W kontekście produkcji mięsa odnosi się ona do kompleksowego podejścia, które uwzględnia cały proces produkcji, przetwarzania, dystrybucji i konsumpcji mięsa. Rozpoczyna się od odpowiedniej hodowli zwierząt, gdzie dba się o ich zdrowie, żywienie i dobrostan. Proces uboju odbywa się zgodnie z normami sanitarnymi i etycznymi, minimalizując cierpienie zwierząt i zapewniając bezstresowe warunki. Po uboju mięso przechodzi kontrolę jakości i bezpieczeństwa podczas przetwarzania w zakładach mięsnych. Ważne jest właściwe przechowywanie, obróbka i pakowanie mięsa, aby zachować jego świeżość i wartość odżywczą. Gotowe produkty trafiają do dystrybucji, gdzie zachowane są standardy transportu i dostarczania do punktów sprzedaży. Konsument otrzymuje mięso gotowe do spożycia, a edukacja na temat zdrowego odżywiania, pochodzenia mięsa i jego przygotowania ma kluczowe znaczenie dla świadomego wyboru i konsumpcji. Całość tego procesu ma na celu zapewnienie wysokiej jakości, bezpieczeństwa żywności i odpowiedzialnej produkcji mięsa z poszanowaniem dla zwierząt, zdrowia konsumenta i środowiska naturalnego.

Cały łańcuch produkcji wysokiej jakości mięsa oraz jego przetworów podlega przepisom krajowego prawa żywnościowego i regularnym urzędowym kontrolom. Idea zawarta w haśle „Od pola do stołu” zakłada wspólną odpowiedzialność producentów, przetwórców i dystrybutorów za żywność wprowadzaną do obrotu.