Kontrola jakości

Kontrola jakości mięsa podlega ścisłym regulacjom, które określają standardy dotyczące produkcji, przetwarzania i dystrybucji mięsa obejmujące m.in. higienę produkcji, dobrostan zwierząt, identyfikację i śledzenie zwierząt, a także kontrole weterynaryjne.

W Polsce stosowany jest szereg działań mających na celu spełnienie wytycznych w kwestii produkcji mięsa. Działania te obejmują kontrolę Inspekcji Weterynaryjnej na etapie hodowli, uboju i przechowywania. Sprawdzane są warunki hodowli zwierząt, procesy uboju oraz zgodność z normami sanitarnymi. Mięso, które spełnia normy jakości i bezpieczeństwa, otrzymuje specjalne oznaczenia lub certyfikaty. Dodatkowo przeprowadza się badania laboratoryjne w celu sprawdzenia składu chemicznego i mikrobiologicznego mięsa. Kontrola obejmuje również import i eksport mięsa oraz edukację w zakresie bezpiecznej produkcji i konsumpcji mięsa.

Kontrola jakości mięsa pełni istotną rolę w ochronie zdrowia publicznego, budowaniu zaufania konsumentów do produktów spożywczych oraz promowaniu odpowiednich standardów w całym sektorze mięsnym. Dzięki regularnym kontrolom i nadzorowi można wykluczyć ryzyko wystąpienia problemów zdrowotnych związanych z konsumpcją mięsa oraz zadbać o dobrostan zwierząt i środowisko naturalne.