Wieprzowina

Produkcja wieprzowiny w Europie prowadzona jest w oparciu o precyzyjnie uregulowany system wspólnotowych przepisów, których najwyższym priorytetem jest zapewnienia bezpieczeństwa wytwarzanego surowca mięsnego przy zachowaniu najwyższej ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt.

ŚWIADOMOŚĆ
– ODPOWIEDZIALNOŚĆ
– TROSKA

Zaimplementowane w prawodawstwie unijnym normy wynikające m.in. z Dobrych Praktyk w Rolnictwie (GAP – Good Agricultural Practices) kładą szczególny nacisk na produkcję bezpiecznej żywności przy zachowaniu zrównoważonego rozwoju gospodarczego, spójności społecznej i jakości środowiska

Dzięki wspólnotowym rozwiązaniom zaimplementowanym w krajach Unii Europejskiej hodowla zwierząt odbywa się w oparciu o m. in.:

  • zakaz stosowania hormonów i stymulatorów wzrostu oraz zakaz dodawania do paszy antybiotyków w celach nieterapeutycznych;
  • zapewnienie zwierzętom ściśle określonych warunków bytowych chroniących ich zdrowie i dobrostan;
  • stałą kontrolę dobrostanu zwierząt i prowadzenie dokumentacji na każdym etapie chowu.
  • nadzór nad warunkami i czasem transportu zwierząt do ubojni w celu redukcji stresu przedubojowego.

TWORZENIE JAKOŚCI WIEPRZOWINY W CAŁYM ŁAŃCUCHU

Europejska tradycja w produkcji wieprzowiny oraz dziesiątki lat doświadczeń w jej doskonaleniu pozwalają na wytwarzanie w Europie wieprzowiny o doskonałych parametrach technologicznych, wysokiej jakości kulinarnej i znakomitych walorach smakowych. Proces produkcji uwzględnia na każdym etapie selekcję oraz pomiary, które umożliwiają stały nadzór nad tworzoną jakością. Jest ona bowiem konsekwencją zaplanowanego procesu, w którym dobór ras, dbałość o żywienie i dobrostan zwierząt, kontrola parametrów poubojowych oraz sposób i warunki konfekcjonowania i pakowania mięsa tworzą jakość produktu końcowego na wysokim poziomie.