Zielony Ład

Europejski Zielony Ład to odpowiedź na zmiany klimatyczne i degradację środowiska – zjawiska stanowiące zagrożenie nie tylko dla Europy, ale również dla całego świata. Strategia ta ma na celu przekształcenie Unii Europejskiej w jeszcze bardziej nowoczesną, konkurencyjną i zasobooszczędną gospodarkę.

Główne cele Zielonego Ładu to[1]:

  • osiągnięcie w 2050 r. zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych netto;
  • zachowanie bogatej europejskiej różnorodności biologicznej wraz z redukcją poziomu zanieczyszczeń;
  • wprowadzenie zaawansowanej gospodarki o obiegu zamkniętymi – oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużywania zasobów.

Ponad połowa emisji gazów cieplarnianych oraz 90% utraty bioróżnorodności i deficyt wody związane są ze zużywaniem zasobów – dlatego też nowa strategia na stałe wpisuje ochronę środowiska i zrównoważony rozwój w fundamenty funkcjonowania gospodarki Unii. W wyniku tego konsumenci kupujący europejskie produkty, będą mieli pewność, że zakupione dobra zostały wyprodukowane z zachowaniem najwyższych standardów etycznych
i środowiskowych
. Kupowanie produktów pochodzących z Unii Europejskiej będzie często znacznie lepszym rozwiązaniem dla naszego globu niż zakup od lokalnego producenta.

W szczególności dużo zależy od sektora spożywczego, który może odegrać kluczową rolę w zakresie ograniczenia wydobycia i wykorzystania zasobów środowiska przy jednoczesnym zwiększeniu zrównoważonego charakteru dystrybucji i konsumpcji żywności.[2] Oznacza to nie tylko racjonalną produkcję rolną, ale również gospodarkę wodną o obiegu zamkniętym, przetwórstwo minimalizujące zużycie energii czy efektywny transport. Co ważne, emisyjność europejskiego transportu ma zostać ograniczona o 90%, co przełoży się na jeszcze bardziej przyjazny dla środowiska handel międzynarodowy. Zakłady przetwórcze, między innymi te związane z przetwórstwem mięsa, będą jeszcze bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego.

 

Sektor mięsny intensywnie ograniczy również zużycie wody w szczególności poprzez optymalizację cieczy wykorzystywanej w procesach technologicznych. Unia Europejska podejmie działania, aby wprowadzić efektywne rozwiązania w zakresie odzyskiwania wody wykorzystanej w produkcji tak, aby ograniczyć pozyskiwanie wody z zewnętrznych źródeł.

Europejski Zielony Ład to ogromna i złożona strategia, wpływająca na każdą gałąź gospodarki Unii. Z perspektywy sektora mięsnego najważniejsze obszary to neutralność klimatyczna wraz z bioróżnorodnością, strategia od pola do stołu oraz ograniczenie zużycia zasobów i antybiotyków w produkcji zwierzęcej. Dzięki dostosowaniu europejskich producentów do tych wytycznych, inne kraje i regiony będą mogły skorzystać z najlepszych praktyk i doświadczeń. Pozytywne idee troski o naszą wspólną planetę powinny stanowić priorytet dla nas wszystkich. Podążanie za trendami wyznaczanymi przez Unię Europejską oraz wybieranie europejskich produktów przyczynia się do dbania o nasze wspólne dobro.