Zarządzanie jakością

Wiarygodność procesów produkcji tworzona jest poprzez kompleksowe zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i higieną, oraz uwzględnienie nadzoru i stałej kontroli łańcucha produkcyjnego. Obejmuje ono całą drogę „od pola do stołu” i uwzględnia zasady hodowli, żywienia, transportu, uboju, rozbioru i przetwórstwa we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz w całym sektorze wołowiny i wieprzowiny.

zarządzanie jakością / quality management

Zarządzanie jakością w ujęciu procesowym polega na zdefiniowaniu parametrów jakościowych na każdym etapie produkcji, opracowaniu i wdrożeniu procedur i instrukcji związanych z poszczególnymi etapami i produktami oraz prowadzeniu stałego nadzoru. Systemowe zarządzanie jakością produkcji jest na stałe wpisane w produkcję i przetwórstwo mięsa w Unii Europejskiej.

W praktyce oznacza to powszechne wdrożenie dobrych praktyk (GAP, GMP, GHP) oraz obligatoryjnego w UE systemu HACCP, jak również rynkowych i branżowych systemów jakościowych precyzyjnie określających specyfikację jakościową produktów. Powszechne ich stosowanie przekłada się na jakość hodowli i produkcji mięsa, co oznacza m.in.:

  • zapewnienie odpowiednich warunków chowu z uwzględnieniem zasad dobrostanu zwierząt, które w krajach unijnych zostały określone i dopracowane na poziomie bardzo restrykcyjnych przepisów wspólnotowych,
  • kontrolę sanitarno-higieniczną na każdym etapie,
  • nadzór nad jakością i czystością mikrobiologiczną surowców mięsnych oraz stosowanych dodatków,
  • a także identyfikację i minimalizowanie ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa żywności.

bydło domowe, krowy