Od pola do stołu

Polityka Unii Europejskiej na rzecz bezpieczeństwa żywności obejmuje wszystkie etapy produkcji. Europejscy producenci od lat działają w myśl idei „od pola do stołu”. W przypadku hodowli bydła i trzody chlewnej oznacza to możliwość prześledzenia warunków chowu i uboju konkretnego zwierzęcia – jak miejsce hodowli, pochodzenie pasz, ewentualne choroby, miejsce i data uboju. Informacje te są gromadzone i przechowywane dzięki obowiązującemu w UE systemowi znakowania zwierząt (np. kolczyki) zapewniającemu nadzór nad produkcją zwierzęcą w krajach unijnych. W podobny sposób możliwe jest śledzenie produkcji oraz drogi mięsa i jego przetworów. Dzięki temu zintegrowanemu podejściu cała droga wieprzowiny, wołowiny oraz wyprodukowanych i sprzedawanych z nich przetworów jest w Unii Europejskiej monitorowana, a konsumenci otrzymują dokładne informacje o pochodzeniu spożywanych produktów.

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu, strategia „od pola do stołu” precyzyjnie określa kierunki działania i cele do osiągnięcia, które kształtują sektor rolno-spożywczy w Unii Europejskiej. Dzięki idei „od pola do stołu” możliwe jest osiąganie korzyści środowiskowych, zdrowotnych i społecznych, co przyczynia się do zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej.

Do kluczowych celów „nowej” strategii wpływających na rozwój sektora rolno-spożywczego należą:

  • przeznaczenie jednej czwartej gruntów pod uprawy ekologiczne,
  • ograniczenie o połowę stosowania chemicznych pestycydów,
  • zredukowanie o 50% antybiotyków w hodowli zwierząt,
  • zmniejszenie zużycia nawozów o 20%.

W ramach nowych założeń zarówno hodowca, przetwórca, pośrednik, a nawet eksporter musi przestrzegać nowych założeń związanych z ochroną środowiska i ograniczeniem wykorzystywania zasobów. Komisja Europejska wprowadza strategię zerowej tolerancji, w wyniku czego jest 100% gwarancja, że produkty importowane z Unii Europejskiej są zgodne z opisem oraz powstały z poszanowaniem dobrostanu zwierząt i uwzględnieniem ochrony środowiska.

Cały łańcuch produkcji wysokiej jakości mięsa wołowego i wieprzowego oraz ich przetworów podlega przepisom unijnego prawa żywnościowego i regularnym urzędowym kontrolom. Idea zawarta w haśle „Od pola do stołu” zakłada wspólną odpowiedzialność producentów, przetwórców i dystrybutorów za żywność wprowadzaną do obrotu.