Kontrola jakości

Kontrola bezpieczeństwa i jakości żywności w Unii Europejskiej oparta jest o wspólnotowe przepisy, które precyzyjnie określają zasady oraz obowiązki producentów żywności i są weryfikowane zarówno przez krajowe, jak i unijne instytucje. Zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem i jakością żywności w UE jest dobrze zorganizowane i skuteczne dzięki spójnym wytycznym obowiązującym wszystkie kraje członkowskie. W przypadku mięsa wołowego i wieprzowego oznacza to gwarantowaną kontrolę na całym wspólnotowym rynku produkcji mięsa wieprzowego i wołowego: od warunków chowu i żywienia zwierząt, poprzez transport, ubój, rozbiór, przetwórstwo, pakowanie, aż po magazynowanie i sprzedaż. Za kontrolę jakości produkowanego mięsa i wędlin odpowiadają zatem nie tylko departamenty zarządzania jakością u producenta (wewnętrzne oraz zewnętrzne audyty procedowane zgodnie z wymaganiami wdrożonych systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem) , ale również publiczne, unijne i państwowe instytucje.

Dzięki szeroko stosowanej w Unii Europejskiej implementacji branżowych systemów jakości określających specyficzne parametry jakościowe dla wieprzowiny, wołowiny oraz ich przetworów, wyznaczane są nowe, wysokie trendy jakościowe w europejskiej branży mięsnej, gwarantujące jej konkurencyjność i pozycję wyróżniającego się dostawcy produktów o wyjątkowej jakości.