Aktualności

Zrównoważona produkcja mięsa – potencjał europejskiej genetyki

Zrównoważona produkcja mięsa – potencjał europejskiej genetyki

Unia Europejska jest regionem słynącym nie tylko z mnogości ras zwierząt gospodarskich, ale również z produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem troski o środowisko naturalne. Europejskie zrównoważone rolnictwo stawia przed producentami wyzwania wymagające zmian i poprawy sposobów zarządzania gospodarstwem, czy zastosowania nowych technologii produkcji[1]. Producenci w Europie mają świadomość, że rolnictwo pełni także funkcje środowiskowe, krajobrazowe oraz społeczne. Fakt ten jest wpisany we wspólną politykę rolną od samych jej początków[2].

Jednym z przykładów działań na rzecz środowiska jest inicjatywa Life Beef Carbon, w ramach której opracowano najlepsze dla środowiska praktyki chowu bydła[3]. Do produkcji z zastosowaniem tych praktyk nadaje się wiele europejskich ras. Highlander czy Black Angus to rasy wywodzące się z Wysp Brytyjskich, które nadają się świetnie do ekstensywnej produkcji. Tego typu wypas bydła korzystnie wpływa na użytki zielone – wypasające się bydło nie tylko ugniata ruń pastwiskową, tworząc lokalny mikroklimat dla wielu roślin i owadów, ale również efektywnie nawozi glebę, zapewniając jej żyzność oraz mitygację dwutlenku węgla w formie próchnicy[4]. Zrównoważona produkcja może być realizowana w Europie również dzięki optymalizacji surowców wykorzystywanych w produkcji – np. zwiększenie udziału motylkowych w kiszonkach, zastąpienie śruty sojowej śrutą rzepakową czy zastosowanie dodatków paszowych poprawiających ich strawność. Ten sposób produkcji stosowany jest w chowie wielu wydajnych, europejskich ras mięsnych takich jak belgijska błękitno-biała czy francuskie rasy: Limousine, Charolaise i Blonde d’Aquitaine[5].

Zrównoważona produkcja mięsa dotyczy także wieprzowiny – przykładem mogą być systemy utrzymania hiszpańskiej rasy świń Cerdo Ibérico, czy węgierskiej Mangalicy[6]. Rasa Cerdo Ibérico jest hodowana lokalnie i stanowi surowiec do produkcji słynnej na całym świecie szynki Jamón Serrano. Zwierzęta tych ras od wieków są hodowane w zrównoważonym systemie produkcji – świnie utrzymywane są na wolnym wybiegu, a żywienie ich żołędziami[7] czy liśćmi dębu wpływa korzystnie na ich zdrowie oraz walory smakowe ich mięsa.

Niezależnie od tego, czy europejskie mięso pochodzi z ekstensywnego czy intensywnego systemu produkcji, zwierzęta są utrzymywane w wysokich standardach dobrostanu i z poszanowaniem środowiska naturalnego. Wartości te są na stałe wpisane we wspólną politykę rolną UE[8].

Wiosną 2020 roku w ramach kampanii Mięso o europejskiej jakości zapraszamy amerykańskich i kanadyjskich dziennikarzy oraz liderów opinii branży spożywczej na kolejny już study tour do Polski. Będzie to okazja, by w praktyce zapoznać się ze stosowanymi w Unii Europejskiej wysokimi standardami produkcji mięsa wieprzowego, wołowego i wędlin. Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu pod adresem info@meatfromeurope.eu.

  • [1]https://assets.ctfassets.net/pbgsqruv2h6s/5AFp52kAEgKuCia6iuwWCa/b18d657c935744fcbb5d63ee744dcd6a/pdf.pdf
  • [2] https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/sustainability-and-natural-resources/agriculture-and-environment/cap-and-environment_en
  • [3] https://www.cambridge.org/core/journals/animal/article/life-beef-carbon-a-common-framework-for-quantifying-grass-and-corn-based-beef-farms-carbon-footprints/847D86C618A5255491A718E4E844643F/core-reader
  • [4] https://civileats.com/2018/04/10/can-responsible-grazing-make-beef-climate-neutral/
  • [5] https://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/bydlo-i-mleko/alfabet-ras-bydla-miesnego,66844.html
  • [6] https://www.jamon.com/pig-breeds.html
  • [7] http://www.proper-spanish-tapas.com/serrano-breeding.html
  • [8] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_17_1426