Aktualności

Zielony Ład – jak polityka Unii Europejskiej buduje nowe standardy w rolnictwie

Zielony Ład – jak polityka Unii Europejskiej buduje nowe standardy w rolnictwie

Europejski Zielony Ład jest przełomową strategią, która nie tylko rewolucjonizuje podejście do gospodarki o obiegu zamkniętym, ale również ma na celu zapewnienie rozwoju przyszłym pokoleniom. Plan ten jest kontynuacją działań Wspólnej Polityki Rolnej, która od kilkudziesięciu lat wspiera etyczną produkcję i ochronę środowiska w gospodarstwach rolnych na terenie całej Unii Europejskiej. Zielony Ład to nowa jakość i mocny impuls, który przełoży się na rozwój nowych standardów produkcji i ochrony środowiska na całym świecie.

Zmiany klimatyczne i degradacja środowiska to coraz częstszy temat publicznej dyskusji. Unia Europejska od lat jest pionierem w zakresie nowych rozwiązań klimatycznych, chroniąc środowisko nie tylko swoje, ale i całego świata. Zielony Ład uczyni europejską gospodarkę jeszcze bardziej konkurencyjną, nowoczesną, zasobooszczędną i ekologiczną. Finalnym efektem tej polityki ma być oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużywania zasobów oraz osiągnięcie zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 r.[1] Komisja Europejska chce uzyskać te rezultaty dzięki zastosowaniu nowych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań. Co najmniej 35% wartości Horyzontu 2020, jednego z najważniejszych programów badawczych w Europie, ma zostać przeznaczone na poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie ochrony przyrody i klimatu[2].

Klimat i środowisko w Europie są nieodłącznie związane z rolnictwem i ochroną środowiska – ponieważ niemal 25% powierzchni Unii stanowią pola uprawne[3]. Budżet przeznaczany na Wspólną Politykę Rolną odpowiada za prawie 40% wszystkich wydatków Unii i stanowi ich największą część[4]. To najlepszy dowód na to, jak wiele uwagi przykłada się w UE do produkcji żywności, ochrony środowiska i odpowiedzialnego społecznie rolnictwa.

Założenia Zielonego Ładu przewidują ograniczenia ingerencji w środowisko we wszystkich aspektach produkcji na niespotykaną dotąd skalę. Przyszłość sektora rolnego w ramach Zielonego Ładu regulowana jest przez strategię „Od pola do stołu”. Jej kluczowe elementy to:

  • przeznaczenie jednej czwartej gruntów pod uprawy ekologiczne;
  • ograniczenie o połowę stosowania chemicznych pestycydów;
  • zredukowanie o 50% sprzedaży antybiotyków do hodowli zwierząt
  • zmniejszenie zużycia nawozów o 20%

Nowoczesne europejskie rolnictwo może osiągnąć te ambitne cele z pomocą efektywnych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej. Aż 40% jej budżetu ma zostać przeznaczone na walkę ze zmianami klimatycznymi[5]. Z punktu widzenia branży mięsnej szczególnie istotny jest postulat zredukowania zużycia antybiotyków w produkcji zwierzęcej o 50%. Europejscy hodowcy odnoszą już sukcesy na tym polu. W ciągu 6 lat, między 2011 a 2017 rokiem wykorzystanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej w UE spadło aż o 32%[6]. Dla porównania zużycie antybiotyków na analogiczne cele w Stanach Zjednoczonych wzrosło między 2009 a 2015 rokiem aż o 26%[7]. Wysoki dobrostan zwierząt na starym kontynencie znacząco wpływa na lepszą odporność zwierząt, a co za tym idzie – zmniejszoną presję ze strony chorób. Aspekt antybiotyków jest coraz ważniejszy dla konsumentów – aż 32% badanych
w Ameryce zwraca uwagę na ten problem[8]. Preferencje konsumenckie mogą przełożyć się na zwiększony import produktów, które zostały wytworzone w UE z maksymalnym możliwym poszanowaniem środowiska naturalnego.

Nowe unijne przepisy mają również uregulować sposób etykietowania żywności, tak by kupujący mieli więcej informacji na temat produktu, co umożliwi im dokonywanie bardziej świadomego wyboru. Jest to niewątpliwa szansa na zwrócenie uwagi odbiorców na żywność przyjazną środowisku. W konsekwencji może to doprowadzić do dalszego wzrostu zainteresowania amerykańskich obywateli wyrobami z Europy, zwłaszcza że aż 35% konsumentów w USA zwraca uwagę na zawartość GMO w produktach, a 30% chce kupować produkty wolne od sztucznych dodatków[9].

Unijny Zielony Ład to nowy rozdział nie tylko dla europejskich producentów żywności, ale również dla obywateli całego świata. Dekarbonizacja gospodarki i zwiększenie bioróżnorodności to warte naśladowania idee, które dają możliwość dokonania etycznego wyboru konsumentom na całym świecie. Inne kraje i regiony powinny również pójść tą drogą – w końcu mamy jedną wspólną planetę, o którą powinniśmy dbać.