Od pola do stołu

Polityka Unii Europejskiej na rzecz bezpieczeństwa żywności obejmuje wszystkie etapy produkcji. Europejscy producenci od lat działają w myśl idei „od pola do stołu”. W przypadku hodowli bydła i trzody chlewnej oznacza to możliwość prześledzenia warunków chowu i uboju konkretnego zwierzęcia – jak miejsce hodowli, pochodzenie pasz, ewentualne choroby, miejsce i data uboju. Informacje te są gromadzone i przechowywane dzięki obowiązującemu w UE systemowi znakowania zwierząt (np. kolczyki) zapewniającemu nadzór nad produkcją zwierzęcą w krajach unijnych. W podobny sposób możliwe jest śledzenie produkcji oraz drogi mięsa i jego przetworów. Dzięki temu zintegrowanemu podejściu cała droga wieprzowiny, wołowiny oraz wyprodukowanych i sprzedawanych z nich przetworów jest w Unii Europejskiej monitorowana, a konsumenci otrzymują dokładne informacje o pochodzeniu spożywanych produktów.

Cały łańcuch produkcji wysokiej jakości mięsa wołowego i wieprzowego oraz ich przetworów podlega przepisom unijnego prawa żywnościowego i regularnym urzędowym kontrolom. Idea zawarta w haśle „Od pola do stołu” zakłada wspólną odpowiedzialność producentów, przetwórców i dystrybutorów za żywność wprowadzaną do obrotu.