Aktualności

Rynek mięsa czerwonego – prognoza na ostatni kwartał 2019 roku

Rynek mięsa czerwonego – prognoza na ostatni kwartał 2019 roku

Rok 2019 przyniósł wiele zmian na globalnym rynku mięsa czerwonego. Największe zmiany powoduje wzrost importu ze strony Chin – największego rynku zbytu na wieprzowinę na świecie. Trend ten powinien być kontynuowany w ostatnim kwartale 2019 r.

Sytuacja w Chinach stymuluje poziom cen zarówno w USA jak i w Unii Europejskiej. Na początku czwartego kwartału cena wieprzowiny zarówno w UE jak i USA była znacznie wyższa niż rok wcześniej. Cena wieprzowiny (średnia z klas S-E) w Unii Europejskiej w październiku 2019 była według danych Eurostatu aż o 31,2% wyższa niż rok wcześniej [1] a cena Lean Hog w USA o 28,3%.

Długoterminowe prognozy Komisji Europejskiej zawarte w ostatnim Agriculture Outlook sugerują dalsze utrzymanie wysokiego poziomu cen. Według tych prognoz w 2019 r. eksport wieprzowiny z UE ma wzrosnąć aż o 20% a w 2020 r. utrzymać wzrost na poziomie 13%. Produkcja ma wzrosnąć odpowiednio o 0,4% oraz 1,5%.[2] W USA będzie można zaobserwować wiele podobieństw. Według prognoz USDA, Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa, w 2019 r. eksport wieprzowiny z USA ma wzrosnąć o 12,0% podczas gdy w 2020 r. wzrost eksportu ma wynieść 10,9%. Produkcja ma wzrosnąć o 5,0% w 2019 r. oraz o 4,0% w 2020.[3]

Na rynku wołowiny przewidywane są również wzrosty eksportu. W Unii Europejskiej prognozuje się wzrost eksportu o 8,0% w 2019 r. oraz o 5,0% w 2020 przy jednoczesnym spadku produkcji wołowiny o odpowiednio 0,5% w 2019 r. oraz o 0,7% w 2020 r. Mimo to, ceny najprawdopodobniej dalej utrzymają się na niskim poziomie ze względu na malejącą konsumpcję – odpowiednio o 0,9% i 0,8%. Na początku czwartego kwartału 2019 r. ceny były niższe o 3,3% niż rok wcześniej.[4] Sytuacja w USA jest nieco inna. Eksport w 2019 r. ma zmaleć o 0,8% oraz wzrosnąć o 5,7% w 2020 r. Produkcja ma wzrosnąć o 0,3% w 2019 r. i o 2,7% w 2020 r. zaś konsumpcja odpowiednio o 0,5% i o 1,5%. Na początku czwartego kwartału ceny w USA były niższe o 2,7% niż rok wcześniej.

Podsumowując, w czwartym kwartale 2019 r. rynki mięsa czerwonego w UE i USA będą głównie pod wpływem dużego popytu eksportowego z Chin, który nie ma podstaw aby ulec zmniejszeniu. Powinno to ustabilizować ceny a wymiana handlowa między UE i USA powinna dalej kwitnąć – wyroby lub elementy mięsa, które nie są pożądane w Chinach z łatwością znajdą nabywców po drugiej stronie Atlantyku.

Podstawą budowania dalszego rozwoju handlu międzynarodowego jest wzmacnianie relacji biznesowych, dlatego zapraszamy do osobistego spotkania z europejskimi ekspertami, którzy w dniach 4-9 listopada uczestniczyć będą w misji wyjazdowej do USA i Kanady. Będzie to znakomita okazja do wymiany doświadczenia oraz uzyskania odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące europejskiego mięsa.

W Stanach Zjednoczonych (Austin, Teksas) zapraszamy na sesję spotkań B2B, która zaplanowana jest na 6 listopada (środa) w godz. 14:00 – 15:00 w JW Marriott Austin (szczegóły: http://www.meatfromeurope.eu/pl/aktualnosci/zaproszenie-na-spotkania-b2b-w-austin/). Spotkanie odbędzie się w ramach udziału europejskiej delegacji w MICA 58th AGM & Conference w Austin.

W Kanadzie (Toronto, Ontario) zapraszamy do udziału w warsztatach „Wysoka jakość europejskiego mięsa – tradycja i pasja”, które odbędą się 8 listopada 2019 w Toronto w godz. 9:30 – 12:30 w Ontario Investment and Trade Centre (szczegóły: http://www.meatfromeurope.eu/pl/aktualnosci/zaproszenie-na-warsztaty-w-toronto/)