Aktualności

Misja wyjazdowa do Stanów Zjednoczonych i Kanady za nami!

Misja wyjazdowa do Stanów Zjednoczonych i Kanady za nami!

W dniach 4-10 listopada 2019 r. odbyła się druga misja wyjazdowa do Stanów Zjednoczonych i Kanady w ramach kampanii „Mięso o europejskiej jakości”. Tym razem eksperci kampanii - europejscy eksporterzy i profesjonaliści branży mięsnej odwiedzili Austin (USA, Teksas) oraz Toronto (Kanada, Ontario). Pobyt w Ameryce Północnej był okazją do spotkań z przedstawicielami amerykańskiej i kanadyjskiej branży mięsnej oraz przedstawicielami instytucji publicznych i gospodarczych.

W Stanach Zjednoczonych delegacja wzięła udział w konferencji MICA 58th AGM & Conference w Austin, która corocznie organizowana jest przez branżową organizację Meat Import Council of America, która zrzesza importerów mięsa.

Możliwość spotkania się i bezpośrednich rozmów z europejskimi eksporterami spotkała się dużym zainteresowaniem. W trakcie 2 dni udziału w konferencji, europejska delegacja odbyła serię spotkań biznesowych B2B z importerami, dystrybutorami oraz przedstawicielami sieci sprzedaży z USA i Kanady. Program pobytu obejmował również wizytę w sklepie z szeroką ofertą mięsa i przetworów. Dzięki temu członkowie delegacji mogli zapoznać się z aktualnym asortymentem oraz oczekiwaniami amerykańskich odbiorców.

Druga część misji to wizyta w Kanadzie i pobyt w Toronto, gdzie 8 listopada 2019 r. odbyły się warsztaty pt. „Wysoka jakość europejskiego mięsa – tradycja i pasja” zorganizowane we współpracy z Zagranicznym Biurem Handlowym Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Spotkanie poświęcone było walorom europejskiego mięsa oraz wymaganiom formalnym i prawnym eksportu na rynek Kanady. Wspomniane aspekty zostały omówione przez przedstawicieli kanadyjskiej administracji rządowej oraz podmiotów branżowych oraz przedstawicieli europejskiej delegacji.

Otwarcia spotkania dokonał Wiesław Różański, Prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI) - organizacji inicjującej kampanię pt. „Mięso o europejskiej jakości”. Ponadto ze strony europejskiej głos zabrała również Katarzyna Skrzymowska, Kierownik Biura UPEMI, a prezentację pt. „Europejskie normy produkcji wieprzowiny, wołowiny i przetworów
– bezpieczeństwo i jakość”
wygłosił ekspert – Jarosław Czech.

Wśród kanadyjskich prelegentów znaleźli się Gary Stordy, Dyrektor ds. rządowych i korporacyjnych z Canadian Pork Council, Olja Marjanovic-Bibic, Specjalista ds. obsługi technicznej z Cole International Logistics and Customs oraz Kevin Remond - Specjalista ds. operacyjnych obszaru Ontario z Canadian Food Inspection Agency, który przedstawił kanadyjski system importu produktów mięsnych oraz szczegółowo omówił przepisy importowe.

W warsztatach wzięli udział importerzy, dystrybutorzy, przedstawiciele organizacji biznesowych oraz eksperci w dziedzinie uwarunkowań eksportowo-importowych. Oprócz możliwości wysłuchania tematycznych prelekcji, licznie zgromadzeni uczestnicy mieli niepowtarzalną okazję do wymiany doświadczeń oraz omówienia warunków współpracy w trakcie bezpośrednich spotkań pomiędzy członkami europejskiej delegacji a kanadyjskimi importerami i przedstawicielami sieci sprzedaży.

Praktycznym uzupełnieniem programu pobytu w Kanadzie były wizyty w sklepach oraz  sieciach sprzedaży połączone ze spotkaniami z przedstawicielami tych punktów. Europejska delegacja spotkała się z kierownictwem sklepu posiadającego własne zaplecze do przygotowania i paczkowania produktów mięsnych, a także sieciowe supermarkety o bogatej ofercie mięsa i przetworów mięsnych. Spotkania połączone były z prezentacją sklepów, stanowisk sprzedażowych, a także omówieniem aktualnego asortymentu w ramach ekspozycji towaru, opakowań i technik sprzedażowych.

Pobyt eksporterów i profesjonalistów z branży mięsnej w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie był kontynuacją budowania długofalowych relacji biznesowych pomiędzy Ameryką Północną a krajami UE. Dzięki temu Unia Europejska umacnia swoja pozycję ważnego partnera handlowego dla USA i Kanady, a europejski eksport rośnie z każdym rokiem.